ALEXI TORRES
 
             

 

"White Flag - US" 84" x 132" Oil / Canvas - 2013